Vi skal bygge 400-500 nye boliger på Minde

Sammen med Selvaag Bolig skal vi bidra til en vellykket og framtidsrettet transformasjon av Mindemyren.

I tillegg til et mangfold av fremtidsrettede boliger av høy kvalitet skal vi sørge for at det bygges et balansert utvalg av næringslokaler for varierte og attraktive publikumsrettede virksomheter. Våre nybygg vil ha en unik passering i umiddelbar nærhet av Bybanestoppet midt på Mindemyren. Vi gleder oss til å være med å bidra til  utviklingen av en ny og framtidrettet bydel.

No items found.