Investeringer for fremtiden

Mowinckel Management har investeringer i eiendom, PE-selskaper, shipping og i aksje- og fonds strukturer.

Enkeltinvesteringer

Våre enkeltinvesteringer har i hovedsak forankring i Bergensregionen, men vi er også investert i selskaper i andre deler av Norge. Vår største enkeltinvestering er per i dag i selskapet AS J E Mowinckel, gjennom selskapet Mowinckel Holding AS, men vi har også investeringer i andre selskaper.

Fondsinvesteringer

En del av vår investeringsportefølje vil være plassert i aksjefond, obligasjonsfond, rentefond og/eller private equity fond.