En bergensk Mowinckel
i 5. generasjon

vår historie

Den 4. januar 1882 sto dette i "avertissement" i Bergens Tidende: Mowinckel & Müller, Bergen (forhen. H. Hansen) anbefaler sit Lager af Caffe, Candis, Farin, Raffinade, Sirup, Sæbe, Ris, Petroleum, The, Biscuit, Krydderier - hele malede til meget billige Priser.

1030

1789


1814

1882


1905

1912


1923

1945

1967


19691981


1994

Slaget på Stiklestad

George Washington velges som USAs første president

Norges Grunnlov vedtatt

Firmaet Mowinckel & Müller etablert

Unionsoppløsningen

Selskapet J E Mowinckel stiftet som AS

SK Branns første NM Gull

2. verdenskrig er over

Mowinckel Management AS stiftet

Første mann (Neil Armstrong) lander på månen

Den bærbare PCen lanseres

Folkeavstemning om norsk medlemskap i EU. (Nei-seier)
Firmaet Mowinckel & Müller var da fire dager gammelt. Annonsen gjentas i neste dags utgave av avisen. Den var ganske beskjeden i format og kjempet om lesernes oppmerksomhet med Madam Tonnings 50 Øres Bazar, Dale Fabrikkes Udsalg og en kunngjøring fra A. Wiborg som bortselger til halv pris sine kjoletøyer og restbeholdningen av "smukke Kaaber". Den 2. februar annonseres det igjen, nå med et tillegg i teksten, "En gros og en detalj".

Det var sikkert ingen overraskelse i Bergen at en ny Mowinckel etablerte seg blant byens kjøpmenn. Slekten var allerede tallrik, veletablert og "typisk bergensk". Typisk i den forstand at byens første Mowinckel, Johan Ludwig (f. 1717) var en av de mange utlendinger som kom til Bergen i tidsrommet 1600-1800 og grunnla dynastier som ble de ledende i byens handel og styre.

Den første Mowinckel ankom Bergen omkring 1735-1740. Typisk er det også at slekten skriver seg fra Nord-Tyskland, slik som mange andre av Bergens kjente familier. Veletablert var slekten fordi Johan Ludwig Mowinckel fikk mange etterkommere som drev betydelig handelsvirksomheter i Bergen og etter hvert utenlands. I tidsrommet 1757-1865 tok 19 menn av slekten handelsborgerskap i Bergen. Så vidt vi kan se er det bare navnet Meyer som er hyppigere representert i listen over dem som løste borgerskap i byen i denne perioden.

Johan Ludwig kjøpte i 1757 stue på Bryggen i Enhjørningsgården og etablerte seg som egenhandler med fisk, tran og rogn i likhet med så mange av de driftige nye bergenserne. Hans sønn, Johan Ernst Mowinckel (f. 1759), må ha vært en i alle deler aktiv herre. Han hadde 15 barn og var en av byens mest velstående menn. Sin virksomhet drev han i Mowinckelgården på Strandsiden, et av få virkelig store handelshus i byen med krambodhandel, kommisjonshandel, bondehandel og eksport av fisk. Ett av hans mange barn, Johan Ernst, drev manufakturhandel i Bergen.

Handel, ikke minst med tørrfisk, og shipping ble lenge hovednæringene for familien.  I 1882 etablerte Johan Ernst Mowinckel (5. generasjon) seg som kjøpmann i Bergen. Han utviklet sitt firma AS J E Mowinckel til å bli en av Norges største kolonialgrossister med eget kaffebrenneri, kryddermølle, tepakkeri, forblanderi etc. Deler av familien bygget margarinfabrikk og tobakksfabrikk, utviklet syltetøymerket Mor Monsen og var pionerer i oppdrett av laks. (Mowi).  AS J E Mowinckel bygget i 1932 Mowinckelgården i C. Sundtsgate 39.  Bygget ble totalt utbrent ved eksplosjonsulykken 20.april 1944, men satt i stand og senere utvidet. I 1993 kjøpte firmaet nabobygget, C. Sundtsgate 37, og i 2001 Strandgaten 198.

I 1965 deltok AS J E Mowinckel i etableringen av AS Univest med stort dagligvare engroslager i Kanalveien 51.  Sammen med de andre aksjonærene i selskapet (Mohr & Giertsen AS, Blydt Svendsen AS og M.G. Riisøen AS) kjøpte de en stor eiendom på Mindemyren. Her ble "Univestbygget" (Kanalveien 51) oppført og i 1967 kunne Univest AS flytte inn i det som den gangen var norges største engrossenter. Engrosomsetningen ble etter hvert innfusjonert i Norgesgruppen og Rema.  AS J E Mowinckel er i dag hovedaksjonær i Univest KS og Kanaltomten AS som eier eiendommene Kanalveien 51 og 53. Mowinckel Management AS (tidligere kalt AS Anemone) ble etablert av Johan Frederik Mowinckel i 1967. Selskapet er i dag, sammen med ACH Holding AS og CMH Invest, største aksjonær Mowinckel Holding AS, som igjen er største aksjonær i AS J E Mowinckel.  Mowinckel Management AS var sentral i oppbyggingen av "Bikuben" (en dagligvarekjede som etterhvert ble Univests største kunde før den ble solgt til Norgesgruppen i 1998). Eiendommen Nøstetorget 5 kom inn i Mowinckel Management AS ved fusjon med selskapet Transitt AS (et selskap opprinnelig etablert av skipsreder Wilhelm Neumann).

Mowinckel Management AS eies og drives i dag av Paal Chr. Mowinckel. Selskapet forvalter i dag verdier for ca. NOK 150 mill i form av eiendom og annen investeringsvirksomhet. Mowinckel Management AS har også drift- og forretningsføreransvar for Univest KS, Kanaltomten AS i tillegg til AS JEM med datterselskapene AS Mowinckelgården, JEM Invest AS og Strandgaten 198 AS.