Våre visjoner
Mowinckel Management skal gjennom sitt arbeid bidra til å skape merverdi for sine kunder, ansatte og aksjonærer, sitt lokalmiljø og til miljøet generelt. Mowinckel Management skal på en langsiktig og bærekraftig måte bidra til forvaltning, utvikling og utbygging av næringseiendom og boliger i Bergen.

Mowinckel Management skal investere i selskaper som bidrar til sosial og miljømessig bærekraft.

Mowinckel Management skal investere i likvide fondsprodukter som samlet skal gi en langsiktig jevn avkastning.

Mowinckel Management skal bidra til samfunnsnyttige formål blant annet innenfor områdene "kultur, helse, barn og idrett".