Våre partnere
AS J E Mowinckel
AS J E Mowinckel er et holdingselskap med hovedfokus på eiendomsinvesteringer. Selskapet eier 100 % av selskapene AS Mowinckelgården, Strandgaten 198 AS og JEM Invest AS samt ca 63 % i Univest KS og ca 52 % i Kanaltomten AS. AS J E Mowinckel er eiet av selskapene Mowinckel Management AS med ca 46 % og AS Mimosa med ca 33 %. Resten av aksjene er eiet av en tredje gren av familien, representert av individuelle aksjonærer.
Mowinckel Management AS er ansvarlig for drift, forretningsførsel, herunder daglig ledelse av selskapet.

Kanaltomten AS
Kanaltomten AS er et investerings- og eiendomsselskap som blant annet har interesser i eiendommen Kanalveien 51 og Univest KS. Bergen Kommune jobber med en områderegulering for Mindemyren og det forventes at området vil bli utviklet vesentlig de nærmeste årene.Kanaltomten AS er eiet av AS J E Mowinckel (ca 52 %), Mohr & Giertsen AS (ca 25 %) og Blydt Svendsen AS (ca 23 %).

Univest AS
Univest AS er et eiendomsselskap som eier Kanalveien 51 og Kanalveien 53 på Mindemyren i Bergen.
Bergen Kommune jobber med en områderegulering for Mindemyren og det forventes at området vil bli utviklet vesentlig de nærmeste årene. Univest AS har som langsiktig mål å være med i prosessen gjennom omfattende videreutvikling av eiendommene Kanalveien 51 og 53 gitt at rammebetingelsene tillater det.
Mowinckel Management AS er ansvarlig for drift og forretningsførsel, herunder daglig ledelse av selskapet.Univest AS er eiet av AS J E Mowinckel (ca 61 %), Mohr & Giertsen AS (ca 22 %) og Blydt Svendsen AS (ca 17 %).

AS Mowinckelgården
AS Mowinckelgården er et "single purpose selskap" som eier eiendommen
C. Sundtsgate 39 (del av Mowinckelgårdene) i Bergen. Mowinckel Management AS er ansvarlig for drift, forretningsførsel, herunder daglig ledelse av selskapet.

Strandgaten 198 AS
Strandgaten 198 AS er et "single purpose selskap" som eier 6/7 av eiendommen Strandgaten 198 i Bergen. Den resterende 1/7 delen er eiet av "Den Norske Kirke i Utlandet" (Sjømannskirken), som i tillegg er leietaker hos oss i Strandgaten 198. Mowinckel Management AS er ansvarlig for drift, forretningsførsel, herunder daglig ledelse av selskapet.

JEM Invest AS
JEM Invest AS er et "single purpose selskap" som eier eiendommen C. Sundtsgate 37 (del av Mowinckelgårdene) i Bergen. Mowinckel Management AS er ansvarlig for drift, forretningsførsel, herunder daglig ledelse av selskapet.